Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević ozvaničio je početak rada biznis centra u Kolašinu 27. marta 2009. godine. Osnivači jedanaestog biznis centra u Crnoj Gori su opština Kolašin i Direkcija za razvoja malih i srednjih preduzeća.

Centar je otvoren u zgradi Centra za kulturu. Otvaranju ovog centra prisustvovali su brojni preduzetnici, a otvorili su ga predsjednik Opštine Kolašin Mileta Bulatović, i direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević. Prisutnima se obratio i Bato Bulatović, koordinator biznis centra.

Direkcija je donirala tehniku za centar, prepoznajući turističke potencijale koje ima ova opština, i na osnovu toga se opredijelili da ojačaju kapacitete lokalne uprave. Osnovna namjera je da na lokalnom nivou preduzetnici dobiju sve informacije vezane za svoj biznis, za finansijsku podršku, kreditne linije, promociju biznisa, učestvovanje na raznim sajmovima. Neosporno je da 130 aktivnih kolašinskih preduzeća predstavljaju dobar biznis potencijal.
Vlada i Direkcija imaju dobru saradnju sa lokalnom upravom Kolašina, i zajednički će raditi na otklanjanju biznis barijera.