U Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća, je u petak, 28. novembra 2008. godine svečano otvoren Evropski informativni i inovativni centar Crne Gore. Centar su otvorili g. Ginter Verhojgen, potpredsjednik Evropske Komisije i komesar za preduzetništvo i industriju i g. Branimir Gvozdenović, ministar za ekonomski razvoj. Otvaranju su, osim predstavnika Vlade Crne Gore i delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora u Crnoj Gori, privrednih udruženja, kao i crnogorskih preduzetnika.

Otvarajući centar potpredsjednik Evropske Komisije, g. Ginter Verhojgen je istakao da nova preduzetnička evropska mreža (Enterprise Europe Network) predstavlja značajnu inicijativu, koja će pomoći malim i srednjih preduzećima da razviju svoj potencijal i inovativne kapacitete. Audio zapis

U pozdravnom govoru g. Zoran Vukčević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća je naglasio da će na putu internacionalizacije crnogorkih preduzeća veliku ulogu imati upravo Evropski informativni i inovativni centar Crne Gore. Projekat Evropski informativni i inovativni Centar Crne Gore je pokazao da Crna Gora ima potencijal da samostalno pripremi projekat u skladu sa metodologijom i pravilima EK, i da na osnovu kvaliteta zasluži podršku EK. Ovo je istovremeno i izazov za druge organizacije iz Crne Gore da pripreme i kandiduju projekte, jer je to najbolji put ostvarenja zadataka za priključenje Crne Gore EU, istakao je g. Vukčević. Audio zapis

Ministar za ekonomski razvoj, g. Branimir Gvozdenović je ukazao da je uz pomoć Evropske Komisije Crna Gora do sada realizovala značajan broj projekata, jačala kadrovske kapcitete i ukupne kapacitete crnogorske ekonomije. Pitanje inovacija novih tehnologija je posebno važno za ekonomije kao što je crnogorskai dodao da će Vlada u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju upravo inovacijama i tehnološkoj konkurentosti. Audio zapis