U cilju kvalitetnog kreiranja nacionalne Strategije razvoja ženskog preduzetništva čija izrada je u toku, danas je, u organizaciji Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, održan okrugli sto pod nazivom „Žensko preduzetništvo – Ekonomski potencijal budućnosti“.

Događaj su otvorili su direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Aleksandar Pavićević, i načelnica odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović.

„Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori treba da doprinese boljem razumijevanju potencijala, uloge i značaja ženskog biznisa, naročito s aspekta podrške za dalji razvoj sektora malih i srednjih preduzeća, otvaranje novih radnih mjesta, jačanje konkurentnosti i napredak društva uopšte. Svjesna toga, Direkcija je već realizovala čitav niz aktivnosti za koje očekujemo da će rezultirati kreiranjem kvalitetnog strateškog okvira koji je od interesa kako za sadašnje i buduće preduzetnice, tako i za ukupnu crnogorsku ekonomiju“, istakao je Aleksandar Pavićević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Takođe, Pavićević je naglasio da razvijajući svoje kompanije, žene će postati značajniji akteri u nacionalnoj privredi, a ekonomija zemlje će izvući dobit iz smanjenog siromaštva, većeg stepena zaposlenosti i privrednog rasta.

Za Strategiju ženskog preduzetništva, prema Programu rada Vlade Crne Gore za 2014.godinu, zadužena je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća koja će istu pripremiti u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore i uz podršku GTF – Regionalne kancelarije za jednakost polova iz Zagreba.

Uz prikaz aktuelnog stanja u Crnoj Gori koje je predstavila savjetnica u Direkciji Ana Šebek, na okruglom stolu je ocijenjeno da će poseban doprinos u kreiranju buduće strategije imati iskustvo Hrvatske, kao zemlje koja je prva u regionu definisala nacionalnu politiku, utvrdila dugoročni i srednjeročni cilj, kao i strateški smjer djelovanja države po ovoj oblasti.

Konsultant na izradi Strategije, g-dja Slavica Singer predstavila je proces kreiranja hrvatskog strateškog dokumenta vezanog za žensko preduzetništvo, aktuelno stanje, kao i podršku od države i dostupnost EU fondova.

U nastavku rada, u okviru panela „Umrežavanje – jedan od instrumenata uspjeha (iskustva i potrebe)“, uslijedila su izlaganja predstavnika Unije poslodavaca Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Asocijacije poslovnih žena Crne Gore i Udruženja preduzetnica Crne Gore. Uz navedeno, posebnu pažnju učesnika okruglog stola pobudilo je predstavljanje aktuelnih EU projekata u Crnoj Gori „Start W“ i „Žensko preduzetništvo – motor za stvaranje radnih mjesta“, kao i projekata koje su u prethodnom periodu, s velikim uspjehom, realizovali UNDP i Regionalna razvojna agencija Bjelasica, Komovi i Prokletije.

Iz Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća najavljeno je da će događaji poput današnjeg biti organizovani i u narodnom periodu, a sve u cilju da se otvorenom diskusijom i partnerskim odnosnom javnog, privatnog i civilnog sektora pruži doprinos kreiranju buduće Strategije ženskog preduzetništva koja treba da doprinese stvaranju stimulativnog poslovnog ambijenta koji je povoljan za dalji razvoj ženskog preduzetništva i ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori.