image-27fce28e98aad0ef248f6a30f7de5c8c344b8b2c1f631e10985a9726748318d9-VDirekcija za razvoj MSP je u saradnji sa Ministarstvom prosvejete i ETF- Evropskom Trening Fondacijom, organizovala okrugli sto -»Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019« koji ujedno predstavlja i promociju urađenog nacionalnog strateškog dokumenta .
Kao kandidat za članstvo u EU, Crna Gora treba da usklađuje politiku obrazovanja i politiku za cjeloživotno preduzetničko učenje sa relevantnim politikama i praksama u Evropskoj uniji. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo prosvjete su, uz koordinaciju Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, a u skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu, sprovele aktivnosti na izradi nove »Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019«.

Tehničku podršku u izradi pomenute Strategije pružila je European Training Foundation-ETF, institucija koja je odgovorna za razvoj ljudskih resursa u zemljama u razvoju kroz reforme u obrazovanju, promovisanje preduzetništva kao ključne kompetencije. U procesu izrade ovog strateškog dokumenta, zajednički su učestvovali eksperti ETF-a, kao i radna grupa sastavljena od predstavnika relevantnih institucija koje se bave procesima obrazovanja i preduzetničkog osposobljavanja.

Vizija »Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019« je stvaranje osnove za životnu filozofiju svih građana koja će povećati nivo svijesti i razvoja preduzetničkog duha u cijelom društvu; razviti vještine korisne u životu koje će pomoći pojedincima da dođu do boljih radnih mjesta ili da osnuju nova preduzeća i učiniti da Crna Gora bude društvo znanja, inovativnosti i konkurentnosti.

Dokumentom su predloženi strateški i operativni ciljevi kojima se planira razvoj preduzetničke kompetencije na svim nivoima obrazovanja, unaprjeđenje efikasnosti institucija koje sprovode preduzetničko obrazovanje, bolje povezivanje obrazovnih institucija sa privredom, šire učešće društvene zajednice u preduzetničkim aktivnostima i stvaranje preduzetničkog ekosistema. U sastavu Strategije je i petogodišnji Akcioni plan sa planiranim ciljevima, aktivnostima, rezultatima, nadležnostima i izvorima finansiranja.

Organizovanje okruglog stola ima za cilj predstavljanje Strategije, a ujedno i priliku da se kroz diskuiju, konstruktivnim prijedloyima i sugestijama doprinese unaprijeđenju kavliteta samog dokumenta.