Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje kojim koordinira Direkcija za razvoj MSP, u saradnji sa Sistemom Ujedinjenih nacija i Ministarstvom finansija organizuje okrugli sto na temu: Preduzetništvo mladih – izazovi i prilike, koji će se održati 22. Juna 2017.godine, sa početkom u 10:00h, u prostorijama Privredne komore Crne Gore.

Cilj okruglog stola jeste da se pokrene javna diskusija o (i) uslovima za razvoj preduzetništva mladih, (ii) barijerama sa kojima se mladi preduzetnici/ce susreću, kao i o (iii) daljim koracima za unapređenje ambijenta za preduzetništvo mladih. Takođe, na okruglom stolu će biti predstavljene i Preporuke za unapređenje preduzetništva mladih, pripremljene kroz zajednički program Ujedinjenih nacija za mlade, a u partnerstvu sa Direkcijom za razvoj MSP i Ministarstvom finansija.

Na okruglom stolu će govoriti kako predstavnici Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje, tako i predstavnici različitih institucija/organizacija koje sprovode programe podrške razvoju preduzetnišva mladih, kao i mladi preduzetnici koji će iz svog ugla iznjeti stavove o barijerama sa kojima se mladi susreću prilikom otpočinjanja sopstvenog biznisa.

Ukoliko ste zainteresovani za navedeni događaj, vaše učešće možete prijaviti na sledeću e-mail adresu: ana.sebek@nasme.me ili putem telefona 020/406 313.

U prilogu draft Agenda događaja.