Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Evropska agencija za rekonstrukciju organizovali su radionicu na temu kreditno garantnih fonova (KGF).

Kreditno-garantni fondovi (KGF) predstavljaju jedan od najčešće korišćenih instrumenata u olakšavanju pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća. Kreditno garantni fondovi ne vrše direktno kreditiranje, već je njihova uloga da olakšaju interakciju izmedju MSP i poslovnih banaka, kroz izdavanje kreditnih garancija. Kreditno-garantni fondovi su suštinski element u finansijskom sistemu u većini zemalja Evrope. Evropska komisija i ostale evropske insitutucije aktivno podržavaju njihov razvoj. Evropska agencija za rekonstrukciju, putem tehničke pomoći, već dugo vremena podržava osnivanje kreditno-garantnog fonda u Crnoj Gori.

Nedavno usvojeni Zakon o bankama, po prvi put obezbjeđuje osnove za formiranje kreditno-garantnih fondova u Crnoj Gori. Zakonodavne odredbe utvrđene ovim Zakonom će uskoro biti dopunjene posebnom regulativom, usvojenom od strane Centralne banke, koja je odgovorna za kontrolu kreditno-garantnih fondova.

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je inicijator osnivanja kreditno-garantnog fonda u Crnoj Gori, koji će doprinijeti ublažavanju poteškoća sa kojima se susrijeću mala i srednja preduzeća u pristupu finansijama. Ovo posebno, jer kroz dugogodišnje iskustvo pružanja finansijske podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima, Direkcija je svjesna problema na koja MSP nailaze i prepoznaje važnost osnivanja KGF. Prednosti kreditno garantnih fondova se ogledaju i u efikasnijem korišćenju javnog novca, oni se ne miješaju u uobičajeni rad kreditnog tržišta, jer je odluka o kreditiranju MSP prepuštena poslovnim bankama, a takodje su fleksibilni instrumenti i mogu biti namijenjeni da ostvare specifične ciljeve – moguće je ponuditi bolje uslove (npr. veći stepen pokrića kreditne garancije) preduzećima koja posluju u manje razvijenim područjima i time podstaći regionalni razvoj.

Takodje iskustvo u skoro svim evropskim zemljama je pokazalo da su kreditne garancije efikasniji instrument u podršci MSP od kredita, dok je Dokumentom EU o ključnoj politici, kao dio partnerstva između EU i Crne Gore osnivanje KGF-a je predvidjen kao kratkoročni prioritet.

U uvodnom dijelu radionice govorili su šef kancelarije EAR-a u Podgorici Rainer Freund, direktor Direkcije za razvoj MSP Zoran Vukčević, Branimir Vujačić, sekretar ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Momčilo Popović, potpredsjednik Unije poslodavaca, Mirko Radonjić – Udruženje banaka Crne Gore i Darko Bulatović, savjetnik u Centralnoj banci Crne Gore. Na radionici su učestvovali i drugi predstavnici Vlade, bankari i preduzetnici, dok su stručnjaci iz EU, u oblasti kreditnih garancija, održali prezentacije na temu KGF-ova:
• g. Andre Duet, nekadašnji Generalni sekretar Udruženja garantnih fondova Evrope;
• g. Diter Falk, finansijski stručnjak koji je dao doprinos u osnivanju kreditno-garantnih fondova u raznim zemljama u tranziciji;
• g. Pjero Krivelaro, finansijski stručnjak sa iskustvom u kreditnim garancijama u poljoprivrednom sektoru.