Prva međunarodna konferencija u organizaciji Nacionalnog Partnerstva za preduzetničko učenje pod nazivom “Promocija primjera dobre prakse u školama i preduezćima”, održana je 7.decembra 2016.godine u okviru Evropske nedelje vještina stečenih kroz stručno obrazovanje i osposobljavanje.

Nacionalno partnerstvo predstavlja prvi veliki iskorak u povezivanju institucija i drugih organizacija koje se bave razvojem preduzetništva i preduzetničkog učenja u Crnoj Gori.Konferencija je organizovana sa ciljem promocije uspješnih preduzetničkih primjera, a shodno aktivnostima koje se sprovode da Crna Gora postane prva nacija sa preduzetnički učenjem  u potpunosti inkorporiranim u sve oblasti sistema obrazovanja, i da nacionalni primjeri dobre prakse budu prepoznati na evropskom nivou.

Konferenciju je otvorio doc. dr Mladen Perazić, rukovodilac Sektora za obrazovanje, Privredne komore Crne Gore. On je istakao da u procesu ekonomske tranzicije i pristupanja Evropskoj uniji, razvoj preduzetništva se prepoznaje kao jedan od glavnih oslonaca crnogorske ekonomije. Preduzetništvo, odnosno posjedovanje sopstvenog biznisa, postalo je prihvatljiv, ali i poželjan izbor karijere, kako za mlade tako i starije. Zato je potrebno razvijati preduzetnički duh još u školskim klupama. Uspjeh implementacije preduzetničkog učenja je jedan od procesa koji može uspjeti samo aktivnim djelovanjem svih aktera u društvenom i privrednom životu Crne Gore.

Generalni direktor Direktorata za opšte, srednje stručno i obrazovanje odraslih u MInistarstvu prosvjete, g-din Veljko Tomić, ukazao je da rast inovacija i preduzetnišvo predstavljaju ključne pokretače ekonomije i socioekonomskog razvoja zemlje, pa unapredjivanje kulture preduzetništva i preduzetničkog potencijala postaje imperativ I za obrazovni sistem. Tomić je ovom prilikom prezentovao nalaze studija koje pokazuju da učenici kojima je bilo omogućeno učenje o preduzetništvu u toku redovnog obrazovanja imaju veće šanse da nadju posao, ali I da osnuju sopstvena preduzeća. Izmedju 15% I 20% srednjoškolaca koji učestvuju u programima mini preduzeća u školama (odnosno preduzeća za vježbu) u kojima učenici razvijaju ili simuliraju akcije pravih preduzeća bolje su pozicionirani na tržištu rada.

Gospodin Aleksandar Pavićević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, koja je ujedno i koordinator Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje, u svom uvodnom obraćanju je naglasio da je saradnja obrazovnog sistema i  privrede ključnog značaja na ovom polju, jer bez čvrste saradnje izmedju ova dva segmenta nema ni kvalitetne i adekvatno obrazovane radne snage spremne da odgovori zahtjevima tržišta rada. On je istakao da je ova konferencija dokaz da Partnerstvo polako počinje da ostvaruje svoju primarnu misiju i ulogu koja mu je povjerana. Promovišući primjere dobre prakse, uspješne preduzetničke priče, saradnju sa lokalnom zajednicom, ističući značaj razvoja socijalnog preduzetništva, ovo tijelo  polako počinje da bude prepoznato od stane svih aktera uključienih i obrazovne procese i van njih kao promoter preduzetničkog načina razmišljanja.

U ime Delegacije EU u Crnoj Gori, skupu se obratio g-din Andre Lys, koji je rekao da Crna Gora treba da postane ekonomija znanja, a preduzetništvo će biti moćan faktor za ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta. U Crnoj Gori kao i u Evropskoj uniji, jačanje preduzetničkih kompetencija, posebno mladih ljudi postaje osnova politike koja će uticati na povećanje ekonomske aktivnosti. Akcioni plan za preduzetništvo EU 2020 je postavio konkretne akcije u cilju stvaranja više preduzetnika u Evropi.

Nova EU agenda upotpunjuje Preduzetnički akcioni plan za promovisanje kompetencija koje su neophodne u globalnoj ekonomiji koja se brzo mijenja, kao što su digitalne I analitičke vještine, istakao je Lys. Preduzetništvo takodje treba implementirati u različite nivoe obrazovanja, počev od osnovne škole do obrazovanja odraslih, a u saradnji sa privredom. Istakao je da će nacionalno partnerstvo igrati centralnu ulogu u postizanju ovih ciljeva, kao I da će  za njihovu realizaciju biti moguće koristiti evropske programe poput COSME, HORIZON 2020, ERASMUS +, ERASMUS za mlade preduzetnike.

G-đa Kristien Van den Eynde, predstavnik Evropske trening fondacije, organizacije koja je pružila ekspertsku podršku radu ovog tijela istakla je da je Crna Gora partner ETF-u u preduzetničkom učenju. Naglasila je i da je Crna Gora prva zemlja u regionu koja je implementirala preduzetničko učenje I dobru praksu, zasnovanu na modelu koji je ETF inkorporirao u svoju praksu.

O značaju i ulozi ovog tijela i viziji njegovog budućeg djelovanja govorili su g-đa Elin McCallum, ETF ekspert iz oblasti preduzetničkog učenja. Profesor Univerziteta  za  kreativno preduzetništvo iz Velsa, Andy Panaluna, učesnicima Konferencije se obratio putem video poruke, dok je Anđela Gajević govorila u ime koordinatora Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje.

Drugi dio Konferencije je bio posvećen promociji primjera dobre prakse iz zemlje i regiona.

G-đa Efka Heder,  direktorica Centra za razvoj preduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne evrope (SEECEL)- predstavila je organizaciju koja je  prepoznata  u ključnim dokumentima EU kao regionalna, evropska i međunarodna dobra praksa. Organizacija sa kojom je Crna Gora u protekli niz godina projektno sarađivala na polju razvoja preduzetničkih kompetencija, razvoja ženskog preduzetnisva, analize potreba za obukom u malim i srednjih preduzećima kao i procjeni SBA indikatora za poglavlja 1 i 8A.

Na konferenciji su prisustvovali i studenti Ekonomskog fakulteta iz Podgorice, Damjana Katnić i Bojan Pejović koji su predvođeni prodekanom Ekonomskog fakulteta, g-dinom Bobanom Melovićem, na medjunarodnom takmičenju u vještinama Euroskills 2016, koje je održano u Geterborgu u periodu od 1-3 decembra osvojili zlatnu medalju u disciplini preduzetništvo.

Nagrade za dodjelu primjera dobre prakse su dodjeljene u dvije kategorije:

 „Primjeri dobre poslovne prakse u oblasti unapređenja vještina zaposlenih i mladih“ i

„Primjeri dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje u osnovnim školama i gimnazijama“

Nagrada za dobru poslovnu praksu u prvoj kategoriji (unapređenje vještina zaposlenih) dodijeljena je Societe Generale banci Montenegro za projekat Future Proof Banker (Bankar budućnosti). Program je ponudio mogućnost mladim talentovanim zaposlenima banke da učestvuju u interesantnim projektima van okvira njihovih uobičajenih svakodnevnih aktivnosti a sa ciljem razvoja njihovih profesionalnih potencijala. Program trenutno pohađa treća generacija polaznika (zaposlenih u banci), a osmišljen je sa ciljem da istraži mogućnosti modernog bankarstva koje mogu biti razvijene i implementirane u Societe Generale banci Montenegro, uz korišćenje internih resursa.

Nagrada za dobru poslovnu praksu u drugoj kategoriji (unapređenje preduzetničkih vještina mladih) dodijeljena je preduzeću Merkator International za projekte saradnje sa UNICEF-om i Zavodom za zapošljavanje, koji srednjoškolcima obezbjeđuju da provedu određeno vrijeme u njihovom preduzeću sa ciljem da im to pomogne u odabiru budućeg zanimanja, a mlade nezaposlene obučavaju za samostalan rad. Pored navedenih, preduzeće ostvaruje kontinuiranu saradnju sa lokalnom srednjom stručnom školom u pogledu realizacije praktične nastave učenika.

Nagrada za dobru poslovnu praksu u trećoj kategoriji (unapređenje stručnih vještina učenika i studenata) dodijeljena je preduzeću BILD STUDIO za kontinuirani program stručnog osposobljavanja mladih u oblasti IT, marketinga i dizajna. Riječ je o besplatnoj precizno definisanoj obuci, koja je organizovana kao svakodnevno učenje sa mentorima, kroz koje se teorijsko znanje primjenjuje u okviru konkretnog radnog zadatka.  Dosadašnji rezultati: 47 osoba obučeno za rad u oblastima IT-ja, dizajna i marketinga, od čega 31 studenta i svršenih diplomaca, 3 učenika srednjih škola, 2 nastavnice i 3 strana studenta na razmjeni.

U skladu sa postavljenim kriterijumima za odabir, Komisija je donijela odluku da dodijeli četiri nagrade za kategoriju NAJBOLJA PREDUZETNIČKA ŠKOLA U 2016. GODINI i četiri nagrade za NAJBOLJE PRIMJERE DOBRE PRAKSE KOJI PODSTIČU I PROMOVIŠU PREDUZETNIČKO UČENJE.

Plakete za NAJBOLJU PREDUZETNIČKU ŠKOLU U 2016. GODINI dodijeljene su školama JU OŠ „Jagoš Kontić“ Nikšić i JU Gimnazija Cetinje, kao i dvije specijalne nagrade za JU OŠ „Sutjeska“ Podgorica i JU Gimnazija „30. septembar“ Rožaje.

Nagrade za NAJBOLJE PRIMJERE DOBRE PRAKSE KOJI PODSTIČU I PROMOVIŠU PREDUZETNIČKO UČENJE dodijeljene su sljedećim nastavnicima:

1.         Miroslav Minić, JU Gimnazija „Petar I PetrovićNjegoš“ Danilovgrad

2.         Marina AndrijevićPetrović, JU OŠ „Jugoslavija“ Bar

3.         KaticaTadić i SanjaPantović, JU OŠ „Druga osnovnaškola“ Budva

4.         VesnaČabarkapa, JU OŠ „AntoĐedović“ Bar

5.         JadrankaVujadinović, JU OŠ „18. oktobar“ Bioče

6.         Milena Kuč i JelenkaLjujić, JU OŠ „RistoRatković“ BijeloPolje

7.         AzeminaFetić, JU OŠ „RifatBurdžović – Tršo“ Lozna, BijeloPolje

Završni dio Konferencije bio je posvećen uspješnim preduzetničkim primjerima: saradnja sa mladima i podrška njihovom radu, saradnja javnog i privatnog sektora, a posebno saradnja sa lokalnom zajednicom, uz prepoznavanje preduzetničkih potencijala žena i mladih, kao i uloga i značaj socijalnog preduzetništva.

G-đa Sanja Bracanović, predstavila je Mrežu podrške pokretanju sopstvenog biznisa: “A što ne bi mogli” je osmišljena kao on-line centar podrške mladim preduzetnicima u postavljanju njihovih biznisa kao i ukazivanje potencijalnim preduzetnicima na primjere uspješne prakse u njihovom okruženju. Osnovni cilj  je da se pokaže mladim ljudima da je uspješan, privatan biznis u Crnoj Gori moguć i da je predodredjen baš za njih-mlade. Namjera je da se stvori jedno podsticajno okruženje za razvoj mladih preduzetnika, tj. da im se pruži podrška da svoje biznis ideje razviju do neke komercijalne tačke, gdje mogu da registruju svoja preduzeća i da započnu svoj posao.

G-đa Ljubica Kostić Bukarica je predstavila Biznis savjetovalište za žene i mlade – saradnja sa lokalnom zajednicom, a gdja Vesna Odalović iz NVO „Nova šansa“ projekat Obuka za sticanje vještina osova sa invaliditetom.

Na kraju Konferencije je uslijedila diskusija o mogućim pravcima razvoja preduzetničkog učenja kod nas, kao I podršci daljem radu Nacionalnog partnerstva za predueztničko učenje.