Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i kompanija doo „Adižes Montenegro“ Podgorica u okviru zajedničkog projekta „Izgradnja regionalne ponude savjetodavnih usluga i tržišta za preduzeća orijentisana ka izvozu“ pod pokroviteljstvom njemačkog društva za tehničku pomoć i saradnju GTZ, organizovali su seminar na temu“ Instrumenti za planiranje izvoza i ulazak na nova tržišta – Priprema izvoznog plana“, koji se održao 23.02. i 24.02.2010.god. u Podgorici, u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Predavači na seminaru bili su sertifikovani konsultanti iz Republike Makedonije iz oblasti marketinga i menadžmenta u izvoznom poslovanju, kao i za razvoj ljudskih resursa.

Seminar je namijenjen izvozno orjentisanim preduzećima koja žele da unaprijede svoje znanje i vještine vezane za izvozno poslovanje kroz praktični pristup, tj. marketing menadžerima, menadžerima prodaje i drugima koji u preduzeću obavljaju poslove izvoza.

Seminar je pohađalo ukupno 11 preduzeća. Učesnici su bili u mogućnosti na nauče kako da odaberu ciljno tržište, kako da se na njemu pozicioniraju, da se upoznaju sa elementima bitnim za istraživanje tržišta, da nauče kako da naprave sopstveni izvozni plan i kako da na najbolji način iskoriste konsultantske usluge.Na praktičnom primjeru je prikazan način pripreme izvoznog plana, koristeći podatke o poslovanju preduzeća koja su prisustvovala seminaru.