U hotelu „Crna Gora“ u Podgorici 14. decembra 2010. godine, održan je okrugli sto na temu „Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2011 – 2015 godine“ koji je organizovala Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, Delegacijom Evropske komisije u Crnoj Gori – BESRE projekat i njemačkom organizacijom za tehničku pomoć i saradnju GTZ.

O značaju malih i srednjih preduzeća u uvodnom dijelu govorili su ministar ekonomije, Branko Vujović, šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, Leopold Maurer i direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Zoran Vukčević.

Cilj okruglog stola je da se konkretnim prijedlozima i sugestijama od strane predstavnika državnih institucija, poslovnih udruženja, lokalne uprave, inostranih organizacija, univerziteta, banaka, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika doprinese kreiranju kvalitetnijeg dokumenta kojim će se definisati set mjera i aktivnosti za unaprijeđenje poslovanja ovog sektora privrede u narednom periodu, istakao je Zoran Vukčević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Na okruglom stolu je učestvovalo oko 70 predstavnika iz ministarstava, državnih institucija, poslovnih asocijacija, NVO, univerzitata, medjunarodnih organizacija, banaka, mikrokreditnih institucija, regionalnih lokalnih biznis centara, opština i malih i srednjih preduzeća.
Prema riječima ministra Vujovića, mala i srednja preduzeća doprinose razvoju konkurentnosti jedne ekonomije, novom zapošljavanju, rastu društvenog bruto proizvoda, supstituciji uvoza, jačanju izvoza, unaprjeđenju međunarodnog poslovanja, izvor su inovacija i omogućavaju ravnomjerniji regionalni razvoj.

Mjerama i aktivnostima prethodne Strategije poseban napredak je ostvaren u oblastima stvaranja stimulativnog ambijenta za razvoj MSP, razvoja preduzetničkog obrazovanja i pružanja savjetodavnih usluga, stimulisanja izvoza i internacionalizacije MSP, jačanju finansijske podrške malim i srednjim preduzećima, poboljšan je dijalog i partnerstvo javnog i privatnog sektora, unaprijeđena je i promocija preduzetništva.

Potvrda o ostvarenom napretku u oblasti malih i srednjih preduzeća data je i u Izvještajima Evropske komisije o napretku Crne Gore, i poslednjem Analitičkom izvještaju Komisije o aplikaciji Crne Gore za članstvo u EU, koji je objavljen novembra 2010. godine, a koji naglašava da najviše razvijenu komponentu u okviru preduzetničke i industrijske politike, predstavlja politka MSP, koja je u potpunosti u skladu sa politkom MSP u EU. Na tim osnovama, ostvaren je pozitivan uticaj na poslovno okruženje koji je omogućio da rast MSP sektora doprinese njegovom većem učešću u zaposlenosti, BDP i izvozu.

Uzimajući u obzir proces pridruživanja Crne Gore u Evropsku Uniju, uloga sektora malih i srednjih preduzeća jeste da svoj sistem adekvatno i ažurno prilagodi i integriše u jedan sistem kakav je zajedničko tržište zemalja EU. To svakako podrazumijeva usklađivanje naše sa regulativom EU, zatim Poveljom za mala preduzeća, tj. Small business act-om koji je od suštinske važnosti kada je u pitanju poboljšanje poslovnog ambijenta za MSP u cijeloj EU, čemu je u Strategiji dat poseban akcenat.

„Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2011 – 2015 godine“ ima za cilj da mjerama koje se odnose na dalje poboljšanje poslovnog okruženja, jačanjem finansijske podrše, preduzetničkog obrazovanja i savjetodavnih usluga, podrškom početnicima u biznisu, zaokruživanjem potrebne institucionalne podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća, jačanjem inovativnosti, dijaloga i partnerstva javnog i privatnog sektora, promocijom sektora MSP, doprinese povećanju zaposlenosti, dinamičnijem rastu i razvoju i jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, ali i smanjivanju regionalnih razlika.

Veliki značaj za Crnu Goru imaju i fondovi Evropske Unije, kroz IPA program, kao što je projekat BESRE koji se odnosi na poboljšanje poslovnog okruženja za MSP u ruralnim područjima, kao i raspoloživi finansijski instrumenti u okviru programa za preduzetništvo i inovacije – CIP/EIP.