U prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, u srijedu 17. Novembra 2010. godine, održan je I sastanak Savjeta za podsticanje konkurentnosti na mikro nivou koji je formiran od strane ministra ekonomije Gosp. Branka Vujovića.

Osnovni zadaci savjeta su da identifikuje prednosti i slabosti crnogorske privrede i njihove uzroke, podstiče dijalog izmedju privatnog i javnog sektora, informiše javnost i širi svijest o konkurentnosti na mikro nivou, uspostavlja veze sa međunarodnom zajednicom, podnosi ministarstvu ekonomije odnosno Vladi Crne Gore izvještaje o realizovanim aktivnostima, kao i predlaže mjere za podsticaj konkurentnosti preduzeća.

Nakon pozitivne ocjene EU o sticanju statusa kandidata Crne Gore, crnogorska preduzeća će se susresti sa velikom konkurencijom i izazovima. Stoga im se mora pružiti pomoć kroz obezbjeđivanje informacija i mehanizama koji će im omogućiti da usvoje veći broj standarda, a samim tim, postanu konkurentna na mikro nivou i tržištu Evropske Unije, istakao je predsjednik Savjeta i direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Gosp. Zoran Vukčević.

Savjet je formiran sa ciljem objedinjavanja svih aktivnosti na polju konkurentnosti i utvrdjivanja prioriteta od strane njegovih članova, a kojeg čine predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Univerziteta Crne Gore, Unije poslodavaca, Privredne komore, Montenegro biznis alijanse i predstavnici privatnog sektora.

Realizacija poslovnih aktivnosti na međunarodnom tržištu postaje ključni element razvoja. Neophodan uslov, u tom pogledu, je razvoj konkurentskih sposobnosti kako pojedinih privrednih subjekata, tako i privrednih grana i nacionalne privrede u cjelini.

Crnogorska preduzeća imaju značajne potencijale u odredjenim sektorima i djelatnostima koji nisu u dovoljnoj mjeri iskorišćeni i uloga Savjeta, izmedju ostalog, jeste i da utvrdi i identifikuje koji su to sektori koji mogu biti konkurentni i koje treba favorizovati. Dijalog privatnog i javnog sektora uključujući znanje, tehnologije i inovacije je od presudnog značaja za dobijanje standarda i razvoj preduzeća u Crnoj Gori, zaključci su sa I sastanka Savjeta.