20150421_154207U Kotoru je 21.Aprila 2015.god održan 12-ti po redu sastanak članova Upravnog obora u okviru projekta SEECEL ( 4-ti po redu u okviru programskog perioda 2013-2016).Sastanak je okupio članove Upravnog odbora iz svih 8 SEECEL zemalja ( Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Srbija i Turska).

Ispred zemlje domaćina, Crne Gore, učesnike je pozdravio g-din Aleksandar Pavićević, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Nakon pozdravnog obraćanja, učesnicima se obratio predsjednik odbora, hrvatski ministar za poduzetnistvo i obrt, g-din Maras, koji je predstavio program rada.
Članovi Upravnog odbora imali su priliku da se upoznaju sa ostvarenim rezultatima u okviru projekta i planiranim aktivnostima za naredni period koje je predstavila direktorica SEECEL-a, g-đa Efka Heder.
Nakon zavšetka sastanka Upravnog odbora, organizovana je posjeta SEECEL-ovoj pilot školi „Njegoš“ iz Kotora. Sve prisutne je pozdravio direktor škole, g-din Dragoljub Stamatović, a nakon njega učesnicima su se obratili ministar prosvjete u Vladi Crne Gore, g-din Predrag Bošković, hrvatski ministar za poduzetnisvo i obrt, g-din Maras i direktorica SEECEL-a, g-đa Efka Heder.
Crnogorski ministar prosvjete, g-din Bošković čestitao je na ostvarenim rezultatima svim školama, učesnicama u projektu „Učenje za preduzetnišvo“ ističući da će Ministarstvo prosvjete nastaviti da podržava ovakve i slične projektne inicijative koje u sebi prepoznaju promociju i razvoj preduzetničkog učenja i preduzetništva kao ključne kompetencije.
G-đa Efka Heder, direktorica SEECEL-a otvorila je radni sastanak na kome su predstavnici projektnih timova iz osnovne škole “Njegoš“ Kotor, osnovne škole „Veljko Drobnjaković“ Risan, i gimnazije Kotor predstavili projektne aktivnosti i ostvarene rezultate, naučene lekcije i buduće izazove. Ispred Zavoda za školstvo, kao institucije koja koordinira školama obratila se g-đa Nevena Čabrilo, koja je napravila presjek stanja od početka sprovođenja projektnih aktivnosti do sada.
Edukativnu i preduzetničku tradiciju Kotora i Boke kotorske predstavili su učenici osnovne škole“Njegoš“ kroz prezentaciju i muzičku tačku.
Na kraju radnog djela svi učesnici su se složili da se kroz stvaranje preduzetnih škola doprinosi stvaraju preduzetno orjentisani učenici, spremni da sjutra odgovore potrebama tržišta rada.