U okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring sistema u malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana – Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori“ koji se već drugu godinu za redom realizuje u saradnji Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Japanske agencije za međunarodnu saradnju-JICA, u periodu od 14-28. maja 2015.godine organizovaće se obuke za nove mentore.
Obuka se sastoji iz četiri trening modula koja su predviđena unaprijed uspostavljenom mentoring šemom samog projekta. Treninge će držati mentori koji su sertifikovani od strane JICA-e, koji su tokom 2015.godine obučeni za trenere.
Predviđeni trening moduli organizovaće se prema sljedećem rasporedu:
14. maj 2015. – Izrada biznis plana; Anđela Gajević – sertifikovani mentor i savjetnica u Direkciji za razvoj MSP
15.maj 2015. – Finansijski menadžment; Nataša Batrićević –sertifikovani mentor i savjetnica u Ministarstvu ekonomije
18-19.maj 2015.- Dijagnoza preduzeća; Sanja Varajić-sertifikovani mentor i savjetnica u Direkciji za razvoj MSP i Ivana Tomašević-sertifikovani mentor i direktorica Biznis Start Up Centra Bar
25-26.maj 2015.-Proizvodni menadžment; Saša Jovanović-sertifikovani mentor i menadžer u Biznis Start Up Centru Bar
27-28.maj 2015.-Marketing; Ljiljana Belada-sertifikovani mentor i koordinatorka Enterprise Europe Network Crna Gora i Nikola Mijanović-sertifikovani mentor i savjetnik u Biznis Centru Cetinje.

U ovom periodu biće obučeno ukupno sedam mentora iz opština Cetinje, Bar, Bijelo Polje i Nikšić.
Treninzi će biti organizovani u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, Rimski trg 46, Podgorica.