U okviru Okvirnog Programa za konkurentost i inovacije (CIP), Evropska komisija je otvorila 28. aprila javni poziv za finansiranje EKO-inovativnih projekata. Projekti koji se finansiraju u okviru ovog javnog poziva su oni koji imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu, tržišnu i dodatu vrijednost na evropskom nivou. Prioritetni sektori ove godine su reciklaža, prehrambena i građevinska industrija.
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kroz projekat Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network), i u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, organizuje Info dan o EKO-inovacijama 12. maja, u prostorijama Uprave za kadrove.
Cilj info dana je da crnogorska preduzeća i institucije dobiju informacije o uslovima i načinu konkurisanja, kao i savjete za pripremu kvalitetnih aplikacija za učešće u ovom javnom pozivu CIP – Eko inovacija. Takođe, predstaviće se iskustva preduzeća koja su već dobila sredstva iz ranijih poziva.