Euroinfo websiteNa putu osvajanja novih, inostranih tržišta možete se susresti sa mnogim izazovima.

Evropski informativni i inovativni centar Crne Gore,  kao partner u Evropskoj mreži preduzetništva, može vam u tome pomoći.

Novim i modernim pristupom pretraživanja koji vam predstavljamo na novom sajtu Evropskog informativnog i inovativnog centra:

www.euroinfo.me

možete saznati više:

Kako na jednostavan način pronaći partnere za plasman svojih proizvoda, usluga, znanja i tehnologije u inostranstvu? Ko su potencijalni kupci? Ko su mogući dobavljači? Kako uspostaviti saradnju sa preduzećima koja nude potencijalnu saradnju?

Kako pronaći međunarodne izvore finansiranja?

Na novom sajtu možete pronaći i kalendar aktuelnih događaja, konferencija i sajamskih manifestacija u zemlji i inostranstvu.