Preduzeće Nimont, d.o.o. iz Bara je izabrano za najbolje preduzeće 2006. godine.
Drugu nagradu je dobilo preduzeće Mirai iz Nikšića, dok su trećeplasirana tri preduzeća: ÄŒikom, D.O.O. – Podgorica, Jadroagent – Bar i Digit Montenegro, D.O.O. – Podgorica

U cilju afirmacije i promocije preduzetništva Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je i ove godine organizovala IZBOR NAJBOLJEG PREDUZEĆA GODINE. Podsjetićemo da je cilj Izbora najboljeg preduzeća godine, podsticaj razvoja preduzetništva i promocije preduzetničkih uspjeha, kroz stvaranje pozitivne »preduzetničke klime«, koja nagrađuje uspjeh putem javnih priznanja.

Direkcija je 19 februara 2007. godine raspisala javni poziv za preduzeća, NVO, i gradjane da podnesu svoj prijedlog za izbor najboljeg preduzeća 2006. godine, koji je trajao do 2. aprila.

Mogla su se prijaviti preduzeća koja

spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća, odnosno preduzeća koja ispunjavaju najmanje dva od sledeća tri kriterijuma:
• da imaju do 250 zaposlenih;
• da ostvaruju ukupan godišnji prihod do 10 000 000 €
• da je ukupna vrijednost imovine preduzeća do 5 000 000€
redovno plaćaju poreze i doprinose.

Kriterijumi za odabir najboljeg preduzeća su bili:
• obim i rast ukupnog prihoda
• obim i rast zaposlenih
• poslovanje sa profitom
• internacionalizacija poslovnih aktivnosti
• kvalitet roba/usluga
• odnos i odgovornost prema društvenom okruženju
• isticanje tehnologijom i inovacijama
• osobine preduzetnika(menadžera)

Od ukupno 75 prijava, koliko je stiglo od strane preduzeca, biznis asocijacija, NVO i gradjana, 12 preduzeca je uslo u uzi izbor

1. AE ADRIATIC EXPRES, D.O.O. – BUDVA
2. CUNGU&CO – ULCINJ
3. ČIKOM, D.O.O. – PODGORICA
4. DIGIT MONTENEGRO, D.O.O.-PODGORICA
5. DJURKOVIĆ COMPANY, D.O.O. – NIKÅ IĆ
6. GRADITELJ CG, D.O.O. -PODGORICA
7. JADROAGENT – BAR
8. KRONUS MN , D.O.O. – CETINJE
9. MI-RAI, D.O.O. –NIKÅ IĆ
10. NIMONT, D.O.O. – BAR
11. PRIMUS ELEKTRONICS, D.O.O. – ULCINJ
12. VELETEX, AD. – PODGORICA

Imajući u vidu da će izabrano preduzeće predstavljati primjer uspješnog i društveno priznatog preduzeća u Crnoj Gori, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je formirala posebnu komisiju za izbor najboljeg preduzeca 2006. godine, na čijem čelu se nalazi uvaženi prof. Ekonomskog fakulteta, dr. Andjelko lojpur. Zadatak komisije je bio da provjerava podatke, ispunjenost uslova, i na osnovu datih kriterijuma ocijeni koje je to preduzeće koje zaslužuje epitet najboljeg.

Prijatelji Direkcije u izboru najboljeg preduzeca 2006. godine su bili, generalni sponzor T-com,
naš Partner, drugu godinu za redom, Unija poslodavaca Crne Gore – institucija koja je svoju misiju usmjerila na razvoj socijalnog dijaloga, zastupanje i zaštitu interesa poslodavaca i preduzetnika u odnosu sa sindikatom, vladom i drugim organima uprave na nacionalnom i lokalnom nivou, i
medijski sponzori Atlas televizija, Pobjeda i Antena M.

Podsjetićemo da je Direkcija ovaj projekat realizovala i prošle godine, tako da Izbor najboljeg preduzeća postaje tradicionalno priznanje, koje se dodjeljujeje najuspješnijim preduzećima svake godine, kao stimulans za preduzetničke poduhvate.A nagrada je, prije svega, društveno priznanje, promocija uspjeha, epitet najboljeg.