download

Evropska komisija objavila prve pozive za projekte

Horizon 2020 do sada je najveći okvirni program EU za istraživanje i inovacije sa budžetom u iznosu od gotovo 80 milijardi € za period 2014-2020.
Većina sredstava EU za istraživanje dodjeljuje se na osnovu pojedinačnih poziva za odredjene oblasti. 11. decembra 2013. godine Evropska komisija je objavila prve pozive za projekte u okviru novog programa Horizon 2020.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/548/

Mogućnosti finansiranja u okviru ovog programa utvrđene su u radnim programima objavljenima na internet portalu EU posvećenom finansiranju istraživanja, a koji sada ima novi dizajn kako bi se omogućili brži postupci bez papirne dokumentacije.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

Sredstva u iznosu od 15 milijardi €, koje je Komisija opredijelila za 2014. i 2015. godinu, biće namijenjena za unaprjeđenje evropske ekonomije zasnovane na znanju i rješavanje pitanja koja će unaprijediti kvalitet života ljudi.
Prvi put Komisija je odredila prioritete za dvije godine, omogućavajući na taj način istraživačima i predstavnicima privrede da se što bolje povežu i usmjere na postizanje ciljeva istraživačke politike Evropske unije.
Sredstva u iznosu od 7.8 milijardi € koja su opredijeljena za 2014. godinu, biće namijenjena za finansiranje tri ključna prioriteta u Horizon 2020 i to:

• Naučna uspješnost (3 milijarde) – grantovi za Evropski istraživački savjet i Marija Sklodovska Kiri stipendije;
• Industrijsko liderstvo (1.8 milijardi) – ICT, nanotehnologije, napredna proizvodnja, robotika, biotehnologija i svemir; i
• Društveni izazovi (2.8 milijarde) – zdravlje; poljoprivreda, pomorstvo i bioekonomija; energija; saobraćaj; klimatske akcije, životna sredina, efikasnost izvora i sirovine; reflektujuća društva; i bezbijednost.

Mala i srednja preduzeća su pozvana da učestvuju u novom programu – Horizon 2020. Mogu da učestvuju u zajedničkim projektnim aplikacijama u okviru konzorcijuma, ili da koriste „SME instrument“ – mogućnost finansiranja za mala inovativna preduzeća, za koji će biti opredijeljeno najmanje 3 milijarde €, dok je za 2014. i 2015. biti obezbijedjen iznos od 500 miliona €.
Očekuje da će mnogim projektima biti obuhvaćeni aspekti rodne ravnopravnosti, a na raspolaganju su i sredstva kako bi se još više podstakla rasprava o ulozi nauke u društvu. Osim toga, u skladu s novim pravilima Horizona 2020 uslovljava se „otvorenim pristupom” tako da objavljivanje rezultata projekata bude dostupno svima.

Planirano je da Crna Gora pristupi ovom Programu u januaru 2014.godine, potpisivanjem sporazuma izmedju Evropske komisije i Vlade Crne Gore, čime će se stvoriti uslovi da naše institucije i mala i srednja preduzeća učestvuju u ovom Programu od samog početka.

Detalje o nacionalnim kontakt osobama u Crnoj Gori možete pronaći na sljedećoj web stranici:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html