image1Već drugu godinu za redom crnogorska mala i srednja preduzeća imaju priliku da učestvuju u programu mentoringa, koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Posle uspješno sprovedenog programa tokom 2015.godine, u Podgorici je 16.02.2016. godine u prostorijama Ministartsva ekonomije organizovan izbor najboljeg mentora godine.
Ove godine za najboljeg mentora je izabran g-din Saša Jovanović iz BSC Bara.

Pomenuti događaj obuhvatio je učešće svih mentora iz Crne Gore, koji su učestvovali u projektu i pružali mentorske usluge preduzećima tokom 2014. i 2015. godine. Svaki mentor je imao priliku da u vidu prezentacije predstavi ostvarene rezultate svoje mentorske usluge konkretnom preduzeću. Mentori su između sebe birali najboljeg mentora na osnovu predstavljenih konkretnih mjera i predloženih aktivnosti za unaprijeđenje postojećeg poslovanja u preduzeću. Sam događaj imao je za cilj umrežavanje mentora, razmjenu iskustava sa terena i iznalaženje novih načina za unapređenje poslovanja preduzeća.
U Crnoj Gori u 2015. godini, 16 preduzeća izabrano je da učestvuje u mentoring programu. Treninzi i posjete organizovani su u Podgorici, Baru, Budvi, Cetinju, Nikšiću i Bijelom Polju.
“Izbor mentora godine” se prvi put organizuje ove godine, a sam događaj postaće praksa koja će se sprovoditi jednom godišnje u okviru realizacije projektnih aktivnosti.