image-3ce683686d98e84850bba7cf10a94e7aa487f486b04e389a88ac80ac995d5853-VDirekcija za za razvoj MSP predstavila je parlamentarcima zemalja regiona i zvanicnicima GTF, EBRD, OSCE, RCC “Nacrt strategije razvoja ženskog preduzetništva 2015.-2020.god.”

Nacrt strategije je prezentovala je Ana Šebek , savjetnica u Direkciji, u okviru XVIII Cetinjskog parlamentarnog foruma koji se danas i sjutra održava u Vladinom domu na Cetinju.

Tom prilikom, Šebek je upoznala prisutne sa sadržajem dokumenta i pozvala ih da se ukljiče u javnu raspravu koja je u toku a završava 11.juna 2015.