Misija i vizija

Misija

  • Institucionalna podrška razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva;
  • Razrada i usavršavanje sistemskih preduslova, koji utiču na brži razvoj MSP i preduzetništva;
  • Izrada razvojnih i istraživačkih projekata koji će omogućiti sagledavanje daljih strateških pravaca razvoja MSP;
  • Podrška obrazovanju i sticanju znanja kao jedan od najvažnijih faktora ekonomskog progresa;
  • Promocija značaja razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

 

Vizija

  • Osnova za ukupni ekonomski razvoj malih i srednjih preduzeća i predizetništva.