Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević i predsjednik opštine Podgorica Miomir Mugoša sa predstavnicima Regije Lazio, Italija, će u ponedjeljak, 8. maja 2006. godine, potpisati Memorandum o saradnji, kojim je predviđena podrška MSP sektoru u Crnoj Gori. U delegaciji regije Lazio biće predstavnici Regionalnog Ministarstva za mala i srednja preduzeća, trgovinu i zanatstvo, Agencije za razvoj Lacija i Agencije za međunarodnu saradnju italijanskih regija.

Potpisivanje će se održati u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Bulevar Revolucije br. 2.