Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Udruženje preduzetnica Crne Gore su 27.oktobra 2014.godine potpisali Memorandum o saradnji, sa ciljem zajedničke organizacije poslovnih susreta koji se održavaju na Freja Forumu od 7.-9. oktobra 2014.godine.

Udruženje okuplja preduzetnice iz čitave Crne Gore i organizovano i kontinuirano djeluje na unapređenju poslovnog ambijenta, otklanjanju biznis barijera i jačanju poslovnih veza na međunarodnom nivou.

Ugovorom su definisani principi i obaveze obije strane u cilju animacije što većeg broja potencijalnih izlagača – učesnika ove manifestacije, sa posebnim akcentom na aktivnosti organizovanja medjunarodnih poslovnih susreta u toku trajanja foruma.
Forum će okupiti predstavnike zemalja Zapadnog Balkana i Turske i imati za temu žensko preduzetništvo, regionalni razvoj, inovacije, i evropske integracije. Razgovaraće se o pitanjima jednakih mogućnosti, demokratiji i novim izazovima u regionu. Ovo je jedinstvena prilika za unaprjeđenje preduzetništva, biznisa, zanatstva, NVO – civilnog sektora, građanstva, vladinog sektora, lokalne zajednice na jednom mjestu.

Ovim povodom se i pozivaju svi zainteresovani izlagači i učesnici poslovnih susreta da uzmu učešće na predstojećem Freja Forumu