Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Milutin Simović posjetiće od 12. do 15. januara 2006. godine Međunarodni sajam »Zelena nedjelja«, najstariji i najveći evropski sajam prehrambene industrije, poljoprivrede i hortikulture, koji se održava u Berlinu od 13. do 22. januara 2006. U okviru sajma organizovane su brojne manifestacije, forumi i okrugli stolovi, a posebno mjesto među njima zauzima 13. Agrarni forum Istok-Zapad, koji se bavi politikom potrošnje u svijetlu globalizacije i održivog razvoja trgovine poljoprivrednim proizvodima.
Pored posjete Sajmu i učešća na Agrarnom forumu Istok-Zapad, planirani su razgovori sa zvaničnicima Saveznog Ministarstva za zaštitu potrošača, ishranu i poljoprivredu na teme:
• pokretanje kreditne linije za sektor poljoprivrede
• rješavanje pitanja uklanjanja otpada životinjskog porijekla.

Takođe, ova posjeta predstavlja produbljivanje saradnje sa Njemačkim društvom za tehničku saradnju u okviru programa Projekat podrške ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Srbiji i Cnoj Gori, sa težištem na razvoju poljoprivrede, kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda, plasmana poljoprivrednih proizvoda i stvaranje novih radnih mjesta u sektoru poljoprivrede.