Direktor Direkcije za razvoj MSP sa saradnicima, kao jedna od članica, učestvuje na Međunarodnoj konferenciji Women in Entrepreneurship: A South East European Response koja će biti održana od 13. do 15. oktobra 2015. godine u Opatiji, Hrvatska, u organizaciji Regionalnog centra za razvoj preduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Evrope (SEECEL).
Konferencija ima za cilj predstavljanje rezultata projekta „Žensko preduzetništvo – pokretač stvaranja novih radnih mjesta na području Jugoistočne Evrope” koji SEECEL sprovodi u devet zemalja (od 2012. god), u interesu jačanja podrške ženama preduzetnicama, a kroz zajedničke napore i rad javnog i privatnog sektora. U projekat su uključene sljedeće države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Srbija i Turska.

Programom rada predviđena su tri panela (Start & Grow, Grow & Go Internationally i Financial Readiness) u kojem će učestvovati preduzetnice, predstavnici nacionalnih resornih tijela i institucija koje podržavaju preduzetništvo. Više od 120 učesnika konferencije imaće priliku za razmjenu znanja i iskustva, te stvaranje novih poslovnih prilika.

Konferencijom u Opatiji SEECEL se pridružio Evropskoj nedjelji malog i srednjeg biznisa 2015, kampanji Evropske komisije koja se održava s ciljem promocije preduzetništva u cijeloj Evropi.

Donator projekta „Žensko preduzetništvo – pokretač stvaranja novih radnih mjesta na području Jugoistočne Evrope” je Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), koordinacijska organizacija je Vijeće za regionalnu suradnju (RCC) iz Sarajeva, a projektne aktivnosti sprovode SEECEL i Inicijativa za održivi rast (GTF) iz Zagreba.

Film: 27 uspješnih priča preduzetnica https://www.youtube.com/channel/UCR0tln8Nhp–Go-Th8im-mw