Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje  organizuje  prvu međunarodnu konferenciju ”Promocija primjera dobre prakse u školama i preduzećima”koja će se odžati 7 decembra 2016. godine u okviru Evropske nedelje vještina stečenih kroz stručno obrazovanje i osposobljavanje. Konferencija će se održati u  prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 09:30h.

Konferencija je tim još značajnija, jer prvi put od svog osnivanja Nacionalno partnerstvo djeluju u pravcu ključnog promotera uspješnih preduzetničkih priča, a sve sa ciljem da Crna Gora postane prva nacija sa preduzetnički učenjem  u potpunosti inkorporiranim u sve oblasti sistema obrazovanja, i da nacionalni primjeri dobre prakse budu prepoznati na evropskom nivou.

Konferencija  ima za cilj promociju primjera dobre prakse i dodjelu nagrada u dvije kategorije:

„Primjeri dobre prakse koji podstiču i promovišu preduzetničko učenje u osnovnim školama i gimnazijama“ i

„Primjeri dobre poslovne prakse u oblasti unapređenja vještina zaposlenih i mladih“

Cilj dodjele nagrada za prvu kategoriju je promocija primjera dobre prakse i unapređivanje preduzetničkih kompetencija učenika/učenica kroz sveobuhvatan pristup koji podrazumijeva integraciju preduzetničkog učenja kroz kompletan školski kurikulum, kao i razvijanje preduzetničkih vještina učenika/učenica kroz saradnju preduzeća sa školama i univerzitetima.

Cilj dodjele nagrada za drugu kategoriju je promocija primjera dobre poslovne prakse koji za cilj imaju unapređenje vještina zaposlenih u preduzećima i podršku razvoju stručnih i preduzetničkih vještina mladih kroz saradnju preduzeća sa školama i univerzitetima, kao i promocija preduzeća koja osmišljavaju i primjenjuju takvu poslovnu praksu.

Konferenciju će otvoriti doc. doktor Mladen Perazić ispred  Privredne komore Crne Gore,  a pored njega prisutnima će se obratiti, generalni direktor Direktorata za opšte, srednje stručno i obrazovanje odraslih, g-din Veljko Tomić ispred Ministarstva prosvjete,  g-din Andre Lys ispred Delegacije EU u Crnoj Gori, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća g-din, Aleksandar Pavićević koja je ujedno i koordinator Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje, i g-đa Kristien Van den Eynde, ispred Evropske trening fondacije, organizacije koja je pruzila expertsku podršku radu ovog tijela.

Konferencija takođe ima za cilj i predstavljanje unaprijeđenog modela rada Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje i svih onih aktivnosti na kojima su njegovi članovi radili, a sve sa ciljem da ovo tijelo postane glavni promoter preduzetničkog učenja u Crnoj Gori.

Podsjećanja radi, uloga i značaj Partnerstva prepoznati su i kroz sami strateški dokument-Strategiju za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019, a naglasak je stavljen na njegovom osnaživanju, u pogledu povećanja njegovih nadležnosti, istaknutijeg profila i veće prepoznatljivosti.

Da bi vizija preduzetništva zaživjela u praksi Direkcija za razvoj MSP, kao koordinator Nacionalnog partnertsva za preduzetničko učenje je u saradnji sa ostalim članovima i uz expertsku pomoć ETF-a (Evropska Trening Fondacija) a slijedeći preporuke iz SBA izvještaja, zadnjih godinu dana predano radila na unapređenju postojećeg modela rada Partnerstva, kako bi ono postolo ključni promoter preduzetničkog učenja na svim nivoima obrazovanja.

Navedena promjena bila je neophodna  kako bi se utemeljila nova epoha rada u ovoj oblasti programske politike i ostvario konkretan uticaj na baznom nivou, kroz nove i sveobuhvatne napore na podsticanju razvoja svijesti i angažmana po pitanju preduzetničkog učenja na svim nivoima obrazovanja i pružanja podrške mjerama i aktivnostima iz Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019.

Podrška Vlade Crne Gore i svih ključnih aktera uključenih u obrazovne procese i procese unapređenja poreduzetničkih znanja i vještina radu ovog tijela pruža mogućnost da  Crna Gora bude prepoznata kao prva evropska zemlja sa pristupom preduzetničkom učenju u potpunosti integrisanim u sve oblasti sistema obrazovanja.

Drugi dio konferencije će biti posvećen promociji primjera dobre prakse iz zemlje i regiona i uspješnim preduzetničkim pričama:saradnja sa mladima i podršla njihovom radu, saradnja javnog i privatnog sektora, saradnja sa lokalnom zajednicom uz prepoznavanje preduzetničkih potencijala žena i mladih, kao i uloga i značaj socijalnog preduzetništva .