konferencijaPovodom Svjetskog dana ženskog preduzetništva u Hotelu “Ramada” je 16. i 17.maja održana dvodnevna međunarodna konferencija “Moć žene” u organizaciji Udruženja preduzetnica Crne Gore.

Ova konferencija je realizovana u okviru manifestacije “Maj 2014 – mjesec ženskog preduzetništva” i jedna je od niza aktivnosti koju realizuju partneri na projektu “Žensko preduzetništvo-motor za stvaranje radnih mjesta u jugoistočnoj Evropi”. Partneri na ovom projektu osim Udruženja preduzetnica Crne Gore su i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Unija poslodavaca Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Asocijacija poslovnih žena Crne Gore i NVO “Status”

Konferenciju su otvorili Dr Suad Numanović – Ministar za ljudska i manjinska prava, Dr Evelina Parvanova – Zanatska komora Koblenca, Tina Lee Odinsky-Zec -Innovation Entrepreneurship Centar iz Zagreba i Mary Ann Rukavina Cipetic Center for Gender Equality GTF iz Zagreba.

U okviru konferencije održano je više tematskih cjelina na kojima su aktivno učestvovale političarke, parlamentarke, predstavnice civilnog sektora u Crnoj Gori, preduzetnice i brojne gošće iz inostranstva, a organizovan je i Sajam ženskog preduzetništva, na kojem su preduzetnice iz Crne Gore i regiona imale priliku da se susretnu i razmjene poslovne ideje i započnu međjusobnu saradnju.

Istovremeno, u okviru održavanja konferencije organizovana je svečanost dodjela priznanja Preduzetnica 2014. Ovom prilikom savjetnica u Direkciji za razvoj MSP, g. Ana Šebek, dobila je priznanje „Preduzetnica 2014” za doprinos promociji ženskog preduzetništva Crne Gore na međunarodnom planu.

Ovo priznanje pokazuje našu posvećenost i podstrek budućim aktivnostima da se kreira povoljan ambijent za dalji razvoj ženskog preduzetništva u Crnoj Gori.