Predstavnici Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća su učestvovali na medjunarodnoj konferenciji «Lazio izmedju Evrope i Mediterana», koja se održavala u Rimu, Italija, u periodu od 20-21. juna 2007. godine. Konferencija se odnosila na saradnju izmedju mediteranskih zemalja, sa naglaskom na ekonomski i proizvodni aspekt. Organizator je bila Agencija Sviluppo Lazio SpA, osnovana 1999 godine u cilju promocije preduzetničke kulture, podrške lokalnim razvojnim projektima i učestvovanju u infrastrukturnim investicionim projektima.

Zastupljene su bile četiri teme:
- Trening za mediteranske biznis eksperte
- Upravljanje, udružene aktivnosti i razvojni potencijali
- Razvojne agencije i instrumenti podrške malim i srednjim preduzećima
- Organizacija i menadžment sajmova, izložbi itd.

Predstavnici institucija iz Italije i mediteranskih zemalja su predstavili projekte i mjere koji se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća
Predstavnici Direkcije su učestvovali na temu: »Razvojne agencije i instrumenti podrške malim i srednim preduzećima» gdje je predstavila razvojne projekte. Cilj ove konferencije bio razmjena iskustava izmedju razvojnih agencija.