Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća sa svojim saradnicima učestvovao je na Koordinacionom sastanaku („OCM – Overall Coordinating Meeting “), koji je održan u Sarajevu – 03. decembra 2013.g.

Koordinacioni sastanak je organizovala Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i predstavlja redovnu aktivnost u okviru realizacije projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring sistema u malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana – Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori”, koji je finansiran od strane Vlade Japana.

Uvodno obraćanje imali su g-din Mr. Yoshiaky Makino – predstavnik Ambasade Japana u Sarajevu, g-đa Edita Perić – predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, i g-din Mr. Sevkija Okerić – direktor Sarajevske regionalne razvojne agencije.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Nacionalne agencije za regionalni razvoj Srbije (NARR), predstavnik JICA Balkan Office Beograd – g-din Ito Ryuichi, predstavnk JICA Balkan Office Sarajevo – Nina Bejtić, predstavnik Ministarstva ekonomije Crne Gore– Milica Šćepovic, kao i predstavnici JICA Konsultantskog tima koji su zaduženi za sprovođenje Projekta.

Predstavnik Nacionalne agencije za regionalni razvoj iz Srbije dao je dodatna pojašnjenja u vezi sa realizacijom mentoring usluga u Srbiji, dok je predstavnica Sarajevske regionalne razvojne agencije prezentirala iskustva stečena tokom treninga održanog u Japanu u septembru mjesecu 2013.

Na sastanku je održana prezentacija postignutih rezultata u proteklih 6 mjeseci realizacije Projekta, dati su prijedlozi za poboljšanje u sprovođenju planiranih aktivnosti i definisani su naredni koraci.