U toku je trodnevna „Konferencija za otkriće nove generacije inovativnih kompanijaâ€?. Konferenciju zajednički organizuju Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, biznis inkubator „Inventivnost“ d.o.o., Sekretarijat za razvoj preduzetništva Glavnog Grada kao i TAM-BAS program Evropske Komisije u Crnoj Gori.
Konferencija se dotakla većeg broja tema koje se tiču daljeg razvoja i promocije biznis ikubatora u cjelini, a pogotovu firme „Inventivnost“ koja je nosilac te ideje. Cilj konferencije je upoznavanje šire javnosti sa programom Biznis inkubatora u Podgorici, njegove uloge u razvoju preduzetništva u Glavnom Gradu kao i prezentacija projekta virtuelne inkubacije. Pored ovih ciljeva, treba naglasiti da su podjednako važni i oni ciljevi koji se tiču povezivanja kompanija iz realnog biznisa u zemlji sa stanarima inkubatora kao i obuka potencijalnih preduzetnika koji bi u jednom trenutku mogli postati dio ovog projekta i osnovati sopstvenu kompaniju.
Na konferenciju su pozvani privredni subjekati, releventne institucije kao i studenti završnih godina Ekonomskog i Elektrotehničkog fakulteta kao potencijalni preduzetnici. Pored njih na konferenciji su prisutni i eminentni stručnjaci iz inostranstva iz oblasti informacionih tehnologija, razvoja biznis inkubatora, razvoja malih i srednjih preduzeća, koji će prenijeti svoje iskustvo i moderirati određene radionice.
Pored konferencijskog dijela organizovani su i direktni okrugli stolovi, radionice i razgovori između potencijalnih preduzetnika i realnih biznisa u Crnoj Gori na kojima bi crnogorske kompanije mogli ponuditi određene poslove firmama koje stanuju u Inkubatoru i na taj način im pružiti šansu da se dokažu na tržištu.