Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Ministarstvo ekonomije organizovali su Okrugli sto na temu „Kako poboljšati kreditiranje malih i srednjih preduzeća“ koji se odražao u petak 13.novembra 2009. god u hotelu Apart „Premier“.

Pored Zorana Vukčevića, direktora Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća na okruglom stolu prisustvovao je Branko Vujović, ministar ekonomije, predstavnici Centralne Banke Crne Gore Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Montenegro Business Allijance kao i predstavnici svih poslovnih banaka.

Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 05. novembra 2009.godine usvojila je Informaciju o realizaciji programa „Državne podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima za 2008. i 2009â€? godinu, sa prijedlogom modela finansiranja projekata upućenih u komercijalne banke.

Program je u osnovi usmjeren na stimulisanje preduzetništva, razvoj manje razvijenih opština, kako bi se one profilisale kao povoljne sredine za biznis i ostvarili multiplikativni efekti u pogledu povećanja broja malih i srednjih preduzeća, smanjila nezaposlenost, povećao životni standard građana, a svim tim uticalo na uravnoteženiji regionalni razvoj Crne Gore istakao je Vukčević.

Program je ujedno i dio šireg paketa mjera koje Vlada preduzima u cilju otklanjanja mogućih posljedica globalne finansijske krize i jedan je od prioriteta Ekonomske politike.

Kreditna podrška ovog programa je usmjerena preduzećima koja su tek osnovana kao i postojećim preduzećima koja imaju potencijal da rastu kako bi se uticalo na jačanje preduzetništva i stvaranje konkurentnog sektora malih i srednjih preduzeća.

Poslovnim bankama koje donose konačnu odluku o odobravanju kredita je upućeno je 334 projekta u vrijednosti od 19,3 miliona € kojima je planirano zapošljavanje 1929 radnika. Odobreno je 88 projekata u vrijednosti 7,07 miliona €. S obzirom da 246 projekta u vrijednosti 12,04 miliona € „čekaâ€? na realizaciju, Vlada Crne Gore je, u cilju finansiranja projekata upućenih u komercijalne banke, usvojila modele koje je predložila Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća a to su:

Model 1: Saradnja sa poslovnim bankama

– Start up program

a) finansiranje samo 70 % vrijednosti iznosa kredita iz sredstava Budžeta
b) finansiranje 70 % vrijednosti iznosa kredita iz sredstava Budžeta i 30% kredita iz sredstava banke koje će biti isplaćene istovremeno ili sa mogućnošću odloženog roka realizacije

– Podsticanje preduzetništva

a) finansiranje samo 50 % vrijednosti iznosa kredita iz sredstava Budžeta
b) finansiranje 50 % vrijednosti iznosa kredita iz sredstava Budžeta i 50% kredita iz sredstava banke koje će biti isplaćene istovremeno ili sa mogućnošću odloženog roka realizacije

Model 2: Saradnja sa mikrokreditnim institucijama

a) finansiranje 70 % vrijednosti iznosa kredita iz sredstava Budžeta i 30% kredita iz sredstava mikrokreditne institucije koje će biti isplaćene istovremeno.

Vlada Crne Gore je iz Budžeta obezbijedila poslovnim bankama 6,8mil € finansijskih sredstva što predstavlja dio sredstava koje je Vlada bila u obavezi da obezbijedi za njihovu realizaciju.

Očekuje se da će bankarski sektor podržati zajedničku realizaciju projekata kroz predložene modele na principu komisonog odobravanja kredita u roku do 31.12.2009. godine jer se nerealizovana sredstva moraju vratiti Državnom budžetu do ovog roka.