DJU_8524“Kaizen menadžment”, uspiješni sistem japanskog poslovanja, prvi put biće implementiran u nekom crnogorskom preduzeću.
Prema riječima Anđele Gajević, savjetnice u Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća, uz podršku stručnjaka iz Japana započeta je Kaizen edukacija u crnogorskom preduzeću “Interproduct” sa Cetinja, a cilj Kaizena je unapređenje poslovanja, sa fokusom na radnicima i kontinuiranom napretku.
Ovaj poslovni termin, itekako poznat uspiješnim kompanijama, je nastao od riječi “kai“ (promjena) i “zen“ (boljitak), što znači “stalno poboljšanje“.
Da “Interproduct” već godinama teži “stalnom poboljšanju“ govori i podatak da se ovo preduzeće od svog nastanka 1998, stalno širi i uvećava kako u osnovnim sredstvima tako i kadrovski, a 2014. godine su osvojili i nagradu “Najbolje iz Crne Gore“, za najbolju domaću kompaniju.
Firma se u pogledu kapaciteta prostorno dva puta širila, poslednja rekostrukcija je obavljena 2009. godine, čime je povećan kapacitet za oko 100 odsto u odnosu na prethodni. U planu je još jedno proširenje kapaciteta u narednom periodu, kao i povećanje broja proizvoda kako bi se zadovoljila potražnja na domaćem i inostranom tržištu.
“Uvođenje “Kaizen sistema” je od ključnog značaja za kompaniju, jer vlasnik ne može da vidi sve aktivnosti zaposlenih kada kompanija dostigne određenu veličinu organizacije. U ovom slučaju, neophodno je da se kontinuirano i automatski poboljšavaju aktivnosti svakog sektora u cilju uspostavljanja produktivne i efikasne organizacije”, izjavio je Takaši Kimura, JICA konsultant iz Japana.
On smatra da je ovo veliki izazov za “Interproduct” kako bi se firma transformisala od MSP ka velikoj kompaniji. DJU_8396
Iz Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća ističu da postoji interesovanje za uvođenje “Kaizen menadžmenta“ i u drugim crnogorskim firmama, ali da je za sada samo “Interproduct“ sa Cetinja ispunio sve preduslove za uvođenje japanskog sistema poslovanja, koje širom svijeta provjereno garantuje uspiješno poslovanje.
Uvođenje “Kaizen menadžmenta” je samo prirodan nastavak progresa jedne crnogorske firme koja je već uspješno prošla i mentoring projekat, koji sprovode Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore i Japanska agencije za međunarodnu saradnju – JICA.
(Press release – http://www.cdm.me/ekonomija/foto-kompanija-interproduct-sa-cetinja-prva-uvela-sistem-japanskog-poslovanja , 4. novembar, 2015)