Evropska komisija je u okviru Okvirnog Programa za konkurentnost i inovacije – CIP, 8.maja 2012.godine objavila Javni poziv za finansiranje eko-inovativnih projekata.
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
Mala i srednja preduzeća koja razvijaju ekološke projekte, „zeleniju“ proizvodnju i usluge, mogu da se prijave do 8. septembra 2012 na ovaj Javni poziv Evropske komisije, i dobiju bespovratna finansijska sredstva i do milion eura po projektu.
Detalji ovog programa i uslovi prijave biće predstavljeni na Info danu, koji će Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u okviru mreže EEN, Evropskog centra za informacije i inovacije organizovati 29.maja 2012. u prostorijama Privredne komore Crne Gore (ul. Novaka Miloševa 29) sa početkom u 9:30 sati.
Svi prisutni će imati priliku da čuju i iskustva Hrvatske i konkretno koorinatora jednog uspješnog projekta.