U prostorijama Direkcijie za razvoj malih i srednjih preduzeća u četvrtak, 9. marta 2006.godine, sa početkom u 10.časova, konsultant Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) održaće prezentaciju na temu

Japansko tržište – Trendovi i pristup 

U cilju unapređenja privrednih odnosa Crne Gore sa Japanom, posebno našeg izvoza i prisustva na ovom tržištu, neophodno je bliže upoznavanje sa opštim uslovima i načinom poslovanja Japanske privrede.

Predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju ovom prilikom će se posebno osvrnuti na sljedeće teme:
• Tržišni trend
• Sušeno voće i voćni sokovi
• Vino i med
• Odjeća i obuća
• Drveni namještaj
• Drvena vrata i prozori
• Farmaceutski proizvodi
• čubriva
• Pristup tržištu
• Podrška japanske vlade