U okviru Memoranduma o saradnji koji je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća potpisala sa japanskom agencijom za međunarodnu saradnju-JICA, održali su se seminari na temu „Razvoj novog proizvoda“, kroz Strategiju marketinga i „Kontrola kvaliteta“ kao načina udvostručavanja profita bez povećavanja broja radnika ili troškova.
Ovaj seminar je usmjeren uglavnom na one koji planiraju da započnu ili su već počeli sopstveni biznis, a odnosi se na filozofiju, osnovna znanja, i ključna znanja o upravljanju preduzećima sa ciljem rasta i razvoja. Seminar omogućava učesnicima da razjasne ideje o poboljšanju produktivnosti, i razvoju svog biznisa.
Predavači na seminaru su bili JICA experti, g-din Hiroyuki Nakura, MSP Menadžment konsultant (sertifikovan od strane Vlade Japane, tj. Ministarstva
ekonomije, trgovine i industrije), i g-din Tsuyoshi Negishi, expert Tokyo Privredne Komore, i savjetnik u Japanskom centru za produktivnost.
Do sada je seminar održan u 8 gradova u Crnoj Gori, i to: Bijelom Polju, Beranama, Plavu, Rožajama, Žabljaku, Pljevljima, Podgorici i Cetinju. Planirano je da u februaru naredne godine, isti seminar bude održan u Nikšiću, Herceg-Novom i Baru.
Druga grupa seminara, pod nazivom “Dijagnoza preduzeća�č obuhvata standarizovane vještine dijagnoze kompanija u Japanu.
Ovaj seminar je namijenjen službenicima regionalnih i lokalnih biznis centara, koji predstavljaju veoma bitnu ulogu u organizacijama za podrška MSP, naročito kvalitetom biznis savjetodavnih usluga. Stoga, ovim seminarom dijagnoze kompanija se uvodi i predstavlja standarni proces biznis savjetodavnih usluga.
Predavač na seminaru je JICA expert, g-din Takao Hayashi, MSP Menadžment konsultant, sektor industrije (sertifikovan od strane Vlade Japane, tj. Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije).
Gospodin Hayashi je uradio dijagnoze za više od 200 MSP u Japanu, Tajlandu, Kini, Kirgistanu, Rusiji. Predavač je na Institutu za MSP. U Japanu trenutno obučava oko 100 MSP konsultanata.
Do sada je održan jedan modul seminara, a planirana su još dva, u februaru i maju sljedeće godine.