U cilju afirmacije i promocije preduzetništva, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, već četvrtu godinu za redom organizuje

IZBOR NAJBOLJEG PREDUZEĆA GODINE

Cilj projekta je podsticaj razvoja preduzetništva i promocije preduzetničkih uspjeha, kroz stvaranje pozitivne »preduzetničke klime«, koja nagrađuje uspjeh putem javnih priznanja.
Izbor najboljeg preduzeća godine je standardna praksa u većini ekonomski razvijenih zemalja i nagrade ove vrste predstavljaju najprestižnija priznanja uspješnim preduzećima.

Kriterijumi za odabir najuspješnijeg preduzeća su:

• obim i rast ukupnog prihoda
• obim i rast zaposlenih
• poslovanje sa profitom
• internacionalizacija poslovnih aktivnosti
• kvalitet roba/ usluga
• isticanje tehnologijom i inovacijama
• odnos i odgovornost prema društvenom okruženju
• osobine preduzetnika (menadžera)

Komisija je razmatranjem dostavljenih prijava, na osnovu Javnog poziva koji je bio otvoren do 30. aprila 2009. godine, konstatovala da se od ukupno prispjelih, u dalje razmatranje može uzeti 40 prijava.
U cilju utvrđivanja i dobijanja što objektivnijeg uvida u uspješnost poslovanja preduzeća u Crnoj Gori kao i izbora najboljeg, svi kriterijumi izbora su podijeljeni u dvije kategorije, kvantitativne i kvalitativne. Veći relativni značaj je, zbog višeg nivoa pouzdanosti i isključivanja eventualne subjektivnosti dat kvantitativnim kriterijumima, tako da oni u strukturi konačne ocjene učestvuju sa 65%, dok ostatak od 35% pripada kvalitativnim kriterijumima. U okviru kvantitativnih kriterijuma obuhvaćeno je pet ekonomskih veličina za koje se smatra da na najbolji način odražavaju uspješnost poslovanja bilo kog privrednog subjekta.

Za najbolje preduzeće 2008.godine izabrano je preduzeće JADROAGENT d.o.o. iz Bara
II mjesto dijelila su dva preduzeća:
MONTENOMAKS Å PEDICIJA d.o.o. iz Podgorice i
INDUSTRIJA MESA GORANOVIĆ d.o.o. iz Nikšića
III mjesto su takođe dijelila dva preduzeća:
RIBNICA COMMERCE d.o.o. iz Podgorice i
VOLI TRADE d.o.o. iz Podgorice