U hotelu Premier održala se prezentacija projekta » Izgradnja regionalne ponude konsultantskih usluga i trzižta za preduzeća orjentisana na izvoz » koji je finansiran od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, iz sredstava Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu, a kojeg u šest zemalja jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Srbija) sprovodi Njemačka tehnička saradnja (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ www.gtz.de). Partneri u Crnoj Gori su Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća (www.nasme.me) I kompanija “Adižes Montenegroâ€? (www.adizes.me)

Mnoga mala i srednja poduzeća u zemljama jugoistočne Evrope imaju potencijala za izvoz, ali nijesu u mogućnosti da ga u potpunosti iskoristite zbog nedostatka potrebnog znanja i iskustava vezanog za izvoz. Konsultantske usluge se razvijaju u svim zemljama regiona, ali domaća
tržišta su mala i mnogi konsultanti nemaju dovoljno izvoznih znanja I stručnosti. Nizak stepen formalne organizacije konsultanata u većini zemalja dodatno otežava malim i srednjim preduzećima izbor konsultanata i upoznavanje sa ponudom konsultantskih usluga kako na nacionalnom tržištu tako i na tržištu susjednih zemalja. S druge strane, mala i srednja preduzeća još ne prepoznaju konsultantske usluge kao stvarnu
vrijednost u njihovom poslovanju.

Kako bi se poboljšao nivo saradnje između preduzetnika i konsultanata, kao i između konsultanata i njihovih udruženja, u okviru projekta pokrenuto je stvaranje regionalne mreže konsultanata.

Centralni element ove mreže je internet portal www.see-consultancy.net, na kojem se nalazi regionalna baza podataka konsultanata, koja u isto vrijeme predstavlja i platformu za razmjenu i distribuciju informacija. Osim konsultanata, planirano je da korisnici portala budu mala i srednja preduzeća koja traže savjetodavne usluge, kao i institucije koje podstiču izvoz kao što su agencije za podsticanje izvoza, privredne komore i druge vladine i nevladine institucije i organizacije koje se bave razvojem malog i srednjeg biznisa.
Osnovne aktivnosti projekta, kao što su regionalne radionice i međunarodne konferencije, biće usmjerene ka jačanju regionalne mreže konsultanata, a treninzi/obuke ka razvoju vještina potrebnih za podsticanje izvoza.