U organizaciji Ministarstva za ekonomski razvoj i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća 31. oktobra 2007. godine, u sali zgrade Vlade održan je sastanak na temu „Izvozni dijalog-unaprjeđenje načina i modela koordinacije aktivnosti na planu podsticanja izvoza“.
Na sastanku su predstavljeni ostvareni rezultati mjera iz Akcionog plana Strategije za podsticanje izvoza, za period septembar 2006.-septembar 2007.god., kao i planirane aktivnosti i mjere za budući period.

Takođe je dat i prijedlog za formiranje šest operativnih grupa:

• operativna grupa za smanjenje biznis barijera
- koordinator: Ratka Stijepović, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Tel:081 406- 327, e-mail: ratka.stijepovic@nasme.cg.yu

• operativna grupa za povezivanje izvoznih preduzeća-klastering na sektorskom nivou, horizontalno povezivanje
-koordinator: Anđela Pušonjić, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Tel:081 406-316, e-mail: andjela.pusonjic@euroinfo.cg.yu

• operativna grupa za edukaciju izvoznika
-koordinator: Slobodanka Radulović, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Tel: 081 406- 321, e-mail: lola.radulovic@nasme.cg.yu

• operativna grupa za finansijsku podršku
-koordinator: Ivana Zečević, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Tel: 081 406- 311, e-mail: ivana.zecevic@euroinfo.cg.yu

• operativna grupa za podsticanje regionalnog povezivanja – povezivanje stranih investitora sa programima malih i srednjih preduzeća
-koordinator: Milica Dević, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Tel: 081 406 -318, e-mail: milica.devic@nasme.cg.yu

• operativna grupa za uspostavljanje proaktivnog programa ekonomske diplomatije u cilju promocije izvoza
-koordinator: Nada Medenica, Ministarstvo za ekonomski razvoj
Tel: 081 482 -111, e-mail: mnada@mn.yu

Od učesnika sastanka (državnih institucija, poslovnih asocijacija i izvoznika) očekuju se prijedlozi njihovih predstavnika -navesti naziv operativne grupe i ime i kontakte predloženog člana.
Nakon prikupljanja prijedloga, Ministarstvo za ekonomski razvoj i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća će definisati prijedlog za sastav svake operativne grupe i povratno informisati sve aktere Dijaloga.