U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) pripremljen je Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu »Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019«.