Direkcija za razvoj MSP u okviru potpisanog  Memoranduma o saradnji sa Fondacijom Petrović, započela je realizaciju projekta „Izrada vizuelnog identiteta preduzeća“, gdje kao partner učestvuje i Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran.

Cilj projekta je  kreiranje jedinstvenog imidža preduzeća učesnika u projektu pomoću kojeg će postati prepoznatljiviji i bolje pozicionirani na tržištu. U tom smislu preduzećima će se izraditi knjiga standarda koja će sadržati upustva primjene elemenata vizuelne prezentacije za svaki konkretan i pretpostavljeni slučaj. To podrazumijeva izradu novog ili redizajniranje postojećeg loga sa upustvima za primjenu na primarna i sekundarna sredstva komunikacije (memorandum, pečat, pozivnica, oglas, brošura, zastava, prevozno sredstvo), gotove proizvode (olovke, kape, majice), ambalažu proizvoda (pakovanje, etikete, naljepnice), publikacije, signalistika, uniforme. Istovremeno kako se projekat bude realizovao ukljucice se i  profesionalno fotografisanje kao i priprema za izradu web sajta.

Učesnici u projektu su preduzeća iz sektora proizvodnje i pružanja usluga sa kojima je Direkcija u prethnodnom periodu već imala uspostavljenu saradnju kroz realizaciju projekata Grant šeme za refundaciju troškova, Tržišno Informativni Servis, Vaučerske šeme za inovativna MSP, kao i preduzeća u okviru  Biznis start up centra Bar.

Ucesnicim u projektu obezbijedice se  i marketinska kampanja koju ce sprovoditi Direkcija za razvoj MSP u okviru svojih redovnih aktivnosti. Planirano trajanje projekta je do januara 2014.god. kada ce se odrzati i zavrsna konferencija.