U cilju afirmacije i promocije preduzetništva Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća kako prošle godine tako i ove organizuje Izbor najboljeg preduzeća godine.

Cilj projekta Izbor najboljeg preduzeća godine je podsticaj razvoja preduzetništva i promocije preduzetničkih uspjeha kroz stvaranje pozitivne »preduzetničke klime«, koja nagrađuje uspjeh putem javnih priznanja.
Prijavnu dokumentaciju možete preuzeti na Izbor najboljeg preduzeća 2006. godine