Seminar INTFAIR XVII, namijenjen predstavnicima Organizacija za podršku biznisa (BSO) koji su uključeni u organizaciju i vodjenje kolektivnog nastupa preduzeća na medjunarodnim sajmovima, održan je u Roterdamu, Holandija, u periodu od 29 avgusta do 8.septembra t.g. Glavni cilj seminara je bio nadogradnja znanja, vještina i razmjena dobre prakse i iskustava u oblasti organizacije sajamskog nastupa.

Na seminaru se govorilo o velikom broju tema, od kojih izdvajamo:

• Predstavljanje i selekcija sajamskog nastupa
• Budžet s.nastupa
• Štand dizajn i dekoracija
• Koordinacija sa sajamskim organizatorom
• Kulturni aspekt i izgradnja imidža kompanije/a

Organizator seminara je bio Centar za promociju uvoza iz zemalja u razvoju (CBI). CBI je Agencija Holandskog Ministarstva Inostranih poslova, pod direktnom ingerencijom Ministra za razvoj saradnje. Takodje, organizator je iskoristio priliku i tokom seminara predstavio prednosti u korišćenju usluga i informacija koje pruža CBI, preko identifikovanja poslovnih informacionih potreba, do ocjene informacionih usluga koje pružaju pojedine organizacije/institucije za podršku biznisa.

Osim predstavnika Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, na seminaru su učestvovali i predstavnici Albanije, Moldavije, Indije, Bangladeša, Pakistana, Filipina, Nepala, Gane, Vijetnama i Južne Afrike.