Predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) boravili su u Crnoj Gori u periodu od 17-19.septembra 2012.god, sa zadatkom predstavljanja projekta „Internacionalizacija i promocija mentoring sistema u malim i srednjim preduzećima“ za čiju realizaciju je zadužena Direkcija za razvoj MSP. Predstavnici JICA-e su njihovu prvu trodnevnu zvaničnu posjetu Crnoj Gori iskoristili za posjetu vladinim i lokalnim institucijama, donatorskim organizacijama, biznis centrima i preduzećima u cilju prikupljanja informacija radi detaljnog planiranja i dizajniranja projekta, čija će implementacija početi u aprilu 2013. godine, a koji će trajati tri godine.

Projekat ima regionalni karakter čiji je ključni cilj jačanje institucionalne podrške i podrške biznisu na području Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Cilj projekta je standardizovanje i implementacija modela mentoring usluge sa ciljem podržavanja nesmetanog razvoja i smanjenja broja neuspješnih preduzeća i preduzetnika, pružanjem sveobuhvatne i blagovremene podrške naročito onim preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za dalji razvoj ili opstanak. Realizacija projekta predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje.

Projekat obuke mentora za mala i srednja preduzeća biće realizovan kroz četiri faze – počev od dizajniranja modela za mentoring, preko obuke trenera, sve do aktivnosti u izabranim preduzećima i akumuliranja znanja i iskustava, odnosno formiranja baze mentora i korisnika mentoring usluga.