U cilju pospješivanja inovativnosti u preduzećima u Crnoj Gori i boljeg korišćenja fondova (grantova i finansijskih instrumenata) Evropske unije za razvoj inovativnih proizvoda i usluga, Ministarstvo nauke u saradnji sa Ministarstvom ekonomije organizuje Informativni događaj u Tehnopolisu u Nikšiću, 19. juna (ponedjeljak), s početkom u 9 sati.

Preduzeća iz Crne Gore (Amplitudo), Slovenije (MV&T) i Srbije (Swiftty) iznijeće svoja razmišljanja i iskustva vezana za mogućnosti komercijalizacije znanja u preduzećima, razvoj inovativne zajednice i korišćenje raspoloživih EU fondova, prije svega iz programa Horizont 2020.

Predstavnici Ministarstva nauke i Ministarstva ekonomije predstaviće osnovne podatke o programima podrške za preduzeća, kao i zaključke nedavnih ekspertskih analiza i preporuka za komercijalizaciju znanja u preduzećima.

Događaj će biti i prilika za bolje povezivanje inovativne zajednice u Crnoj Gori, umrežavanje sa inostranim partnerima, kao i diskusiju na temu inovativnosti.

Saopštenje za medije i agendu događaja možete preuzeti u prilogu.

Pozivamo Vas da prisustvujete događaju, i molimo da svoje učešće najavite putem e-maila: marko.kaludjerovic@mna.gov.me, do petka, 16. juna.