U Antwerpu, Belgija, u periodu od 17-19 juna 2007.god. održan je I sastanak radne grupe za promociju investicija u okviru IRI projekta (Indeks Investicionih Reformi). Glavni cilj sastanka je bio da se razmotre postojeći programi povezivanja direktnih stranih investicija i MSP u zemljama Jugo-istočne Evrope i date su smjernice od strane OECD kako bi jedan takav program mogao biti kreiran i realizovan u našim zemljama uz punu koordinaciju i saradnju članova Radnih grupa za promociju investicija.

Takođe, ovom prilikom su definisane faze procesa izrade jednog ovakvog programa, kao i vremenski rokovi za realizaciju.

Indeks Investicionih Reformi je instrument posredstvom kojeg se u zemljama JIE ocjenjuju ključne reforme u investicionoj politici jedne zemlje. Glavni cilj IRI – a je podsticanje procesa investicionih reformi, kroz aktivno učešće nadležnih institucija i upravljanje nad samim procesom, od najnižih nivoa pa do najviših, kao i posredstvom rezultata regionalnih analiza.