U okviru Programa državne podrške i pomoći malim i srednim preduzećima za 2009. godinu predvidjena je i finansijska podrška – Grant šeme za refundaciju troškova unaprjeđenja marketinga i unaprjeđenje informacionog sistema u ukupnom iznosu od 200.000€.
Tekst poziva je danas objavljen u dnevnim novinama, a isti, zajedno sa prijavnom dokumentacijom možete pogledati ovdje: Grant šeme – kreditna linija.