Gradonačelnik Podgorice dr Miomir Mugoša, sa saradnicima boravio je danas u posjeti Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i razgovarao sa direktorom Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoranom Vukčevićem. Tom prilikom je izražena obostrana želja za uspostavljanjem novih oblika saradnje na polju razvoja preduzetništva i smanjenja nezaposlenosti u opštini Podgorica.

Gospodin Vukčević je predstavio aktivnosti i programe podrške koje Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u cilju rasta i razvoja pruža malim i srednjim preduzećima, kao i planove za naredni period. Takodje je ukazao da se broj malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori u 2008.godini povećao za 8,5% odnosno za 3142 preduzeća, čime je znatno premašen plan predvidjen Strategijom razvoja MSP, od planiranih 2500 preduzeća. Na nivou opštine Podgorica u 2008. godini ovo povećanje iznosi 6.88%, odnosno 706 preduzeća.

Dalje je ukazao na realizovane kredite na nivou Crne Gore, ali je dao i osvrt da je u opštini Podgorica u periodu od 2003. do 2008. godine, kroz razne programe kreditirano 69 projekata, vrijednosti 2.9 mil. eura, kojim se otvorilo blizu 400 novih radnih mjesta. Najviše je bilo projekata iz oblasti proizvodnje i usluga, kao i da je za devet mjeseci 2008.godine za početnike u biznisu „Start UP“, na teritoriji opštine Podgorici realizovano je 12 zahtjeva, vrijednosti 509.206,00 €, a za postojeća preduzeća 18 zahtjeva, vrijednosti blizu 3 mil. eura, što će doprinijeti otvaranju oko 250 novih radnih mjesta.

Gradonačelnik dr Miomir Mugoša je u svom obraćanju ukazao na neophodnost medjusobne saradnje Glavnog grada i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, na budućim planovima Glavnog grada – izrada investicionih projekata, Prostornih planova, posebno sa aspekta razmjene informacija, podrška Glavnog grada Biznis inkubatoru Podgorica, saradnja na projektu Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, edukacija gradjana po ovom pitanju, podrška programima podrške za razvoj preduzetništva sa ciljem smanjenja nezaposlenosti i sl.