Vilnius1Predstavnici Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore su prisustvovali Godišnjoj konferenciji  Enterprise Europe Network-a, čiji domaćin ove godine je bila Litvanija, u okviru njihovog predsjedavanja Evropskom unijom.  Godišnja konferencija, koja se održala u Viljnusu, u periodu od 15.-16. oktobra 2013, je okupila preko 750 EEN partnera iz 49 zemalja, preduzetnika i visokih zvaničnika Evropske unije.

Glavni cilj jeste fokusiranje na elementima za podršku malim preduzećima u njihovom razvoju i osvajanju novih tržišta, novih tehnologija, kao i olakšanog pristupa fondovima EU, kako bi pokazali da je Enterprise Europe Network alat za podršku MSP, a ne samo projekat.

Posebna pažnja se posvetila budućnosti mreže u okviru predstojećeg novog programa COSME, kao i povezanosti i harmonizaciji sa programom HORISON 2020.

Konferencija je bila i dobra prilika za razmjenu iskustava i dobre prakse, definisanja mogućnosti za bolju saradnju i unaprjeđenje rada. S tim u vezi su organizovani i bilateralni sastanci, prilikom kojih su predstavnici crnogorskog konzorcijuma imali prilike da se sastanu sa EEN partnerima iz Italije, Kipra, Turske, Hrvatske, Slovenije, Engleske.