U cilju realizacije projekta “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori”, raspisan je javni poziv za učešće u ovom projektu.

Podsjetićemo, projekat “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u Crnoj Gori”, treba da omogući malim i srednjim preduzećima da u relativno kratkom roku identifikuju neefikasnu i ekološki štetnu upotrebu resursa, preduzmu mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije, i na taj način smanje troškove poslovanja.

Iskoristite šansu, prijavite se, uštedite energiju, smanjite troškove.