AdriaFootouring II sastanakPredstavnici Direkcije za razvoj MSP, kao jedan od partnera na projeku, prisustvovali su prvoj  transnacionalnoj konferenciji koja je održana u Kopru, Slovenija 10 i 11.oktobra 2013.

Osnovni cilj konferencije bio je prestavljanje 6 regionalnih izvještaja od strane partnera na projektu iz oblasti inovacija u sektorima proizvodnje hrane i turizma, sačinjenih na osnovu upitnika, poslatih MSP i institucijama koje pružaju podršku preduzećima iz predmetnih sektora. Govorilo se o tome  koji su to  glavni problemi zbog kojih se inovativni procesi slabo sprovode od strane MSP, kao i koji su to faktori uspješnosti kojim bi se gore navedeni problemi prevazišli.

Održan je i sastanak Upravnog odbora na kome su se analizirala: 1. administrativna pitanja (budžet) 2. do sad odrađene aktivnosti i ostvareni rezultati, kao i projekcija aktivnosti u sljedećem periodu, 3.realni problemi i načini na koji se mogu  prevazići.

Posebna pažnja je posvećena razradi komunikacionog plana, promotivnih aktivnosti i vizuelnog identiteta samog projekta, kao i planiranju budućih aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru projekta.

Naredni sastanak Upravnog odbora planiran je da se održi u Peskari, Italija, početkom decembra 2013.god.