Evropski Investicioni Fond (EIF) je na osnovu sporazuma potpisanih sa Evropskom komisijom objavio tri poziva za iskazivanje interesa za odabir finansijskih i kreditnih institucija, kao posredničkih tijela, koje pružaju podršku malim i srednjim preduzećima.
U okviru COSME programa (Programa za konkurentnost i MSP), EIF će podržati kroz obezbjedjivanje sredstava namijenjenih kreditiranju malih i srednjih preduzeća, kao i kroz davanje garancija malim i srednjim preduzećima.
U okviru Horizon 2020 programa, EIF je objavio poziv za iskazivanje interesa za odabir finansijskih posredničkih tijela za finansiranje inovativnih malih i srednjih preduzeća kroz The InnovFin SME Guarantee Facility. Prihvatljivi korisnici su finansijske institucije koje osiguravaju kredite, odnosno obezbjedjuju garancije malim i srednjim preduzećima za inovativne projekte.
Putem ovog mehanizma EIF i EU preuzimaju dio rizika finansijskih institucija za plasman sredstava (kredita ili garancija) u iznosima od 25.000 do 7.5 miliona EUR.

O Evropskom Investicionom Fondu
Evropski Investicioni Fond (EIF) sa sjedištem u Luksemburgu, osnovan je od strane Evropske komisije, Evropske investicione banke, kao i 25 finansijskih institucija iz zemalja Evropske unije, Turske i Hrvatske 1994. godine. EIF je specijalistički fond koji obezbjeđuje olakšan pristup finansijskim sredstvima segmentu malih i srednjih preduzeća. Posluje preko velikog broja finansijskih institucija i to na dva načina: kroz obezbjeđivanje finansijskih sredstava namijenjenih kreditiranju ovog segmenta i kroz preuzimanje dijela rizika, davanjem garancija na dio plasiranih sredstava.
EIF je do kraja 2013.god podržao investicije u preko 470 fondova sa oko 7,9 biliona EUR, što ga čini liderom na finansijskom tržištu Evrope. Takodje, njegov portfolio u garantnom aranžmanu iznosi preko 5,6 biliona EUR u 300 institucija, čime se pozicionira kao glavni Evropski garant za mikro finansiranje MSP.