Obaviještavamo kandidate koji su aplicirali u okviru Programa podrške razvoju preduzetništva, da će se preduzetnički ciklusi edukacije koji pokrivaju pratkična znanja potrebna za registraciju i realizaciju biznis ideja, organizovati u sljedećim terminima:

Bijelo Polje, 14. 15. i 16.oktobar 2015. god. sa početkom u 10.00 h u prostorijama Zavoda za zapošljavanje, ul. Tomaša  Žižića bb, Bijelo Polje.

Cetinje, 15. 16. i 19.oktobar 2015.god.  sa početkom u 10.00 h u sali za sastanke (2 sprat), zgrada Prijestonice, Bajova 2, Cetinje.

Podgorica, 19. 20. i 21. oktobar 2015.god. sa početkom u 10.00 h u sali za sastanke (3 sprat) Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, Podgorica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 020/406-311 ili putem emaila: direkcija@nasme.me.